نشست تخصصی ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اروپا به همت مرکز مطالعات اروپای دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
در این نشست تخصصی که با حضور دکتر محمدجواد حق­شناس استاد دانشگاه و منتخب مردم در پنجمین دورۀ شورای اسلامی شهر تهران و دکتر پیروز ایزدی استاد مطالعات فرانسه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، وضعیت انتخابات ریاست جمهوری در ایران و فرانسه بررسی و پیامدهای آن در روابط ایران و اتحادیۀ اروپا تجزیه و تحلیل شد.
در ابتدای این نشست، دکتر غلامرضا کریمی سرپرست مرکز مطالعات اروپای دانشگاه خوارزمی ضمن تبیین اهداف و وظایف این مرکز، وضعیت  رو به رشد مبادلات علم و فناوری و ارتباطات دانشگاهی بین ایران و اتحادیۀ اروپا پس از توافق برجام را تبیین و اظهار امیدواری کرد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و فرانسه، به گسترش ارتباطات در همۀ حوزه ها بین طرفین بینجامد.
سپس دکتر حق شناس به روند انتخابات ریاست جمهوری از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون پرداخت و نقاط متمایز انتخابات اخیر با انتخابات­های گذشته را تجزیه و تحلیل کرد.
در ادامه دکتر ایزدی به نحوۀ رقابت های انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و چالش های پیش روی رئیس جمهور منتخب پرداخت و در پایان، سخنرانان به پرسش­های حاضران در جلسه پاسخ دادند.
شایان ذکر است که مرکز مطالعات اروپا به منظور بسترسازی جهت تقویت روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناورانۀ دانشگاه­های ایران و اتحادیۀ اروپا و تسهیل در رفت و آمد استادان و دانشجویان فعال در عرصۀ تحقیقاتی اتحادیۀ اروپا تأسیس شده است و دارای چهار گروه پژوهشی در حوزه های راهبردی، امنیت انسانی، آب، انرژی و محیط زیست و فناوری و نوآوری در حوزۀ اروپاست.