نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسان

 

شرح مراحل ومدارک مورد نیاز دعوت از کارشناسان خارجی

1-نامه تایید درخواست از رئیس دانشکده

2- تکمیل فرم های مربوط به دعوت از کارشناسان خارجی

3-ارسال فرم های تکمیل شده به انضمام کپی صفحه اول گذرنامه مهمانان به دفتر همکاریهای وزارت علوم تحقیقات وفناوری

4-دریافت کد ویزا از وزارت امور خارجه

5-ارسال کد ویزا برای مهمانان جهت اخذ ویزا ار سفارت خانه های جمهوری اسلامی در کشورهای متبوع

** رزومه فارسی مهمانان تبعه انگلستان ضمیمه مدارک شود.

فرم دعوت از کارشناسان خارجی