نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدارک دانشجویان

دانشجویان برای مهمور کردن مدارک تحصیلی خود به منظور ارسال به دانشگاهها ومراکز آموزشی خارج از کشور به دفتر روابط بین الملل مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است ارسال مرسوله های پستی دانشجویان توسط پست هوایی کاراپستا از طریق این دفتر انجام می شود.

 

شماره حساب برای واریز وجه