نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرصت مطالعاتی

شیوه نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت  (دانشجویان دکتری)

                 شرایط متقاضی

 

1-     متقاضي مي بايست دانشجوي دوره دكتري باشد كه از زمان شروع تحصيل وي بيش از سه سال و نيم نگذشته باشد .(ورودی 91 به بعد)

2-    متقاضی باید آزمون جامع خود را با موفقیت گذرانده و طرح پیشنهادی رساله دکتری خود را نیز تصویب کرده باشد.

3-    متقاضی باید هم راستای موضوع رساله دکتری خود از یک دانشگاه معتبر ،نامه پذیرش که به تایید گروه تخصصی ودانشکده متبوع  رسیده باشد را ارائه کند.

 

4-    دارا بون حد نصاب نمره زبان مورد قبول دانشگاه محل تحصيل براساس آزمون هاي :

MCHE/TOFEL/TOLIMO/IELTS

.

5-    تاييد استاد راهنما داخل در خصوص هماهنگی  پذیرش ارائه  شده با موضوع پرپوزال تصويب شده.

 

 

***با توجه به محدودیت سهمیه دانشگاه ،در شرایط مساوی اولویت با دانشجویانی است که از فعالیت های پژوهشی و آموزشی بالاتری برخوردار باشند.

 

 دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه معاونت آموزشی در تهران مراجعه نمایید.

تلفن:88323316