Skip to Content

دیدار ریاست دانشگاه با مدیر گروه نوآوری توسعه اقتصادی سنگاپور در خصوص تأسیس شهرک بین‌المللی فناوری ارتباطات و اطلاعات در منطقه ویژه اقتصادی پیام

در ابتدای جلسه پس از خوشامدگویی دکتر سبحان الهی رئیس محترم دانشگاه خوارزمی به حاضران در جلسه، دکترابویی به  معرفی اجمالی از دانشگاه خوارزمی و پتانسیل‌هایی موجود در دانشگاه و بویژه دانشکده فنی و همچنین دلیل انتخاب دانشگاه خوارزمی  جهت همکاری در پروژه پرداختند. پس‌ازآن دکتر علی طهایی از دفتر همکاری­های بین­المللی دانشگاه، گزارشی از تاریخچه دانشگاه و رشته های مختلف، امکانات و خلاصه فعالیتهای بین المللی انجام شده در دانشگاه ارایه نمودند. سپس آقای دکتر کریمیان اقبال مدیرعامل شرکت مشاور Vision و نماینده شرکت سنگاپوری در ایران  به معرفی منطقه بین المللی فناری های برتر پیام و طرح توسعه آن پرداختند و اهمیت این طرح برای منطقه و استان البرز و نیز وزارت ICT  را بیان کردند و اظهار امیدواری نمودند تا بتوان از امکانات و پتانسیل های دانشگاه خوارزمی در راستای این طرح ملی استفاده شود.

 در ادامه جلسه هیئت سنگاپوری سوالاتی در رابطه با پروژه‌های دانشگاه و میزان فعالیت‌ها اساتید دانشگاه در صنعت داشتند که در این خصوص به بحث و گفتگو پرداخته شد. پس از جلسه نیز هیئت سنگاپوری بازدیدی از برخی محل‌های ازجمله کتابخانه وبرخی آزمایشگاه‌های دانشگاه داشتند .

شایان ذکر است ایجاد این شهرک علمی تحقیقاتی با سرمایه‌گذاری خارجی در مساحتی در حدود 300 تا 400 هکتار و به‌عنوان بخشی از پهنه سرزمینی منطقه ویژه اقتصادی پیام واقع در استان البرز در دستور کار قرار گرفته است. گروه نوآوری توسعه اقتصادی سنگاپور نیز یک مجموعه شرکت خصوصی مطرح و فعال در زمینه توسعه اقتصادی در سطح بینالمللی است و پروژه های مختلفی در اقصی نقاط جهان اجرا نموده است. امید است با رایزنی های انجام شده دانشگاه خوارزمی بتواند بعنوان مشاور علمی این پروژه عظیم همکاری نماید.