Skip to Content

ديدار مدير دفتر همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه با معاون و امور بين الملل دانشگاه سوربن پاريس

روز يكشنبه 7/8/96 آقاي دكتر كريمي با آقاي دكتر دنيل وربا و دكتر فليپ باربت از دانشگاه سوربن پاريس 13 فرانسه ديداروگفتگو كردند .

   دراين ديدار ، ابتدا آقاي دكتر كريمي به معرفي دانشگاه ، قابليتها و قدمت آن پرداختند . سپس آقاي دكتر وربا اعلام كردندكه قراراست كنسرسيومي از دانشگاههاي تهران -  خوارزمي و شهيد بهشتي جهت همكاري با دانشگاههاي فرانسه صورت گيرد و طي آن دانشجويان و اساتيد اين دانشگاهها بتوانند در دانشگاههاي فرانسه به تحقيق و پژوهـــش بپردازنــد ، همچنين دانشگاههاي ايران نيز بايد پذيراي دانشجويان فرانسوي باشند و در دوره هاي كوتاه مدت اساتيد راهنماي مشترك تعريف نمايند .

  ايشان اظهارداشتند كه با رايزني هاي انجام شده ، آنها مي توانند از بورسهاي اتحاديه اروپا براي دانشجويان ايراني استفاده نمايند و خوابگاه رايگان در اختيار دانشجويان قــــرار دهند .

  در انتها مقرر شد كه جزئيات هماهنگ شده در قالب يادداشت تفاهمي بين دو دانشگاه امضاء گردد. همچنين قراراست جلسه اي در خصوص نهايي شدن شبكه دانشگاهي بيـن ايران و فرانسه در ماه مارس 2018 در پاريس تشكيل گردد.