دوره آموزشی مدرسه تابستانی دانشگاه مانستر آلمان

 

دوره آموزشی مدرسه تابستانی دانشگاه مانستر آلمان

قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، مدرسه تابستانی دانشکده مدیریت، دانشگاه مانستر آلمان در تابستان 1396، دوره آموزشی دو و سه هفته ای برگزار می کند. با توجه به رایزنی انجام شده، زمان ثبت نام تمدید گردیده است. لذا علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات، قبل از تاریخ  April 30 2017 (10 اردیبهشت 96) به دفتر همکاری های علمی بین الملل دانشگاه مراجعه نمایید.

فایل راهنما