برگزاری کلاس های آموزش زبان انگلیسی با همکاری کانون زبان ایران