Skip to Content

برگزاری کارگاه تمرینی “ فلسفه برای کودکان در مدارس”

کارگاه تمرینی "فلسفه برای کودکان در مدارس" روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه در تاریخ ۱۲ تا ۱۴دی ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه خوارزمی و با همکاری انجمن "ما به درختان نیازمندیم" و دفتر همکاری های علمی بین اللملی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

اساتید این کارگاه خانم مارسیا بنکس، طراح طرح درس های مدرسه بین اللملی ژنو و آقای دکتر یحیی قائدی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با حضور ۱۸نفر از علاقمندان از نقاط مختلف کشور اجرا گردید.

این دوره به منظور ترکیب برنامه فلسفه برای کودکان با برنامه رشد و ارتقاء تفکر در مورد طبیعت به ویژه با مرکزیت حفاظت از درختان طراحی شده بود و به نظر می رسد مجموعه جلسات دوره توانست در شرکت کنندگان تأملات زیست محیطی را تقویت کند و همچنین توانست آنها را ترغیب کند تا به همین شیوه کودکان را آموزش دهند.