Skip to Content

برگزاری کارگاه آموزشی اراسموس پلاس (+Erasmus) در دانشگاه خوارزمی

کارگاه آموزشی تحت عنوان برنامه حمایت کمیسیون اتحادیه اروپا از پروژه­های علمی و تحقیقاتی بین­ المللی (برنامه اراسموس پلاس / Erasmus+) روز سه­ شنبه 10 اسفند 1395 در تالار 17 شهریور برگزار گردید. برنامه اراسموس پلاس یکی از برنامه­ های حمایت اتحادیه اروپا از پروژه­های علمی و تحقیقاتی بین­ المللی است.

دکتر علی طهایی، پژوهشگر دفتر همکاری­های علمی بین­ المللی در این کارگاه که جمعی از اساتید و دانشجویان مقاطع کارشناسی­ ارشد و دکتری حضور داشتند، ابعاد و زوایای این طرح و همچنین نحوۀ درخواست حمایت مالی از طرح را به تفصیل توضیح دادند.