Skip to Content

انتصاب معاون دفتر همکاری های علمی بین المللی

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر سبحان اللهی رئیس دانشگاه، آقای دکتر فرهاد بلاش به عنوان معاون دفتر همکاری های علمی بین المللی منصوب شدند.