نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

 

 

ردیف

نام کشور

نام رایزن علمی

1

کشورهای عضو شنگن ( آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، دانمارک، ایتالیا و .....)

آقای دکتر قادر قربانی

2

هندوستان

آقای دکتر محمدرضا خلیلی

3

مالزی

آقای دکتر عباس قنبری

4

چین

آقای دکتر حجت

5

روسیه

آقای دکتر احمد غلامی