نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 آیسد طرحی پژوهشی است  که در این برنامه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی- پژوهشی داخل کشور می‌توانند از استادان و پژوهشگران برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور با هدف تدریس در دانشگاه‌ها یا مراکز علمی- پژوهشی داخل کشور دعوت به عمل آورند. استادان داخل کشور نیز می‌توانند برای تدریس در یکی از دانشگاه‌ها یا مراکز علمی- پژوهشی خارج از کشور درخواست حمایت نمایند. 

فراخوان 1395 برنامه همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش (ICED)


نحوه مشارکت
·         اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی می‌توانند در صورت تمایل به دعوت از دانشمندان ایرانی مقیم خارج صاحب نظریه  و کرسی بین‌المللی برای بهره‌مندی از برنامۀ آیسد درخواست‌های خود را 6 ماه پیش از موعد به مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی ارسال نمایند.
·         دانشگاه‌هایی که تمایل به بهره‌مندی از حضور استاد مدعو را دارند، باید 6 ماه پیش از حضور آن استاد مراتب را به مرکز مطالعات اعلام کنند.
·        ·         پرداخت بخشی از هزینه‌های سفر سخنران مدعو (بلیط رفت و برگشت پروازهای خارجی (Economy Class)، هزینۀ اقامت در ایران و پذیرایی در ایران تا حداکثر 5 روز توسط مرکز مطالعات انجام خواهد گرفت.

 
مدارک مورد نیاز و نحوه ارسال تقاضا برای شرکت در برنامه:
  1. فرم تقاضای شرکت در برنامۀ آیسد
  2. سوابق علمي متقاضی و استاد مدعو
  3. نامۀ ابراز تمايل طرف مورد نظر در خارج از ایران جهت همکاری
  4. ارائه چکیده و محورهای سخنرانی استاد مدعو
  5. نامه تاییدیه رسمی معاونت پژوهشی یا مدیر کل امور بین‌الملل دانشگاه یا مرکز پژوهشی طرف ایرانی

 
زمان دریافت تقاضا و اعلام نتایج:
دریافت تقاضاهای ارسال شده به مرکز دوبار در سال در اول خرداد و اول  آذر 1395 بوده و اعلام نتایج نیز درآخر تیر ماه و آخر دی ماه 1395 صورت خواهد گرفت

فرم ثبت نام